Zvířátkové sudoku - herní příklady - těžké

Dobrý den,

spolu s naší hrou Zvířátkové sudoku jste dostali i základní herní příklady pro rozcvičení. Kdo by však chtěl zůstat jen u nich, že ano?

Zde jsou pro Vás připraveny ke stažení další příklady – úroveň obtížnosti „těžké“. Vybraný příklad si kliknutím kurzoru myši zobrazíte a následně „uložíte“ do svého počítače. Pak si jej vytisknete nebo použijete na monitoru jako předlohu. Úroveň obtížnosti je pouze informativní a pro každého je řešení příkladů individuální. Z vlastní zkušenosti víme, že pokud nastane situace, že se řešení hry zastaví a zdánlivě nevíte, jak dál, stačí pouze na okamžik odstoupit, změnit činnost nebo se jen tak zadívat z okna a tzv. „na chvíli vypnout“ a teprve potom se ke hře vrátit.

Každý příklad se skládá ze dvou obrázků. Na prvním je zadání s chybějícími kameny a na druhém je správně vyřešené zadání. Pokud si list vytisknete, lze ho v místě čáry přehnout a vyplněnou část otočit dolů. Správnost řešení potvrdí nebo pomoc při „zaváhání“ poskytne po opětovném otočení.

Přejeme Vám hodně zábavy s naším Zvířátkovým Sudoku.

Hra Sudoku

  • Hra Sudoku byla vymyšlena v roce 1979. Její současný název pochází z Japonska, kde si získala velkou oblibu. Je to logická hra (puzzle), která v námi nabízené verzi používá místo čísel obrázky.

Princip hry

  • Cílem naší hry Sudoku je doplnit chybějící obrázky v předem dané, z části vyplněné, tabulce. Ta má celkem 81 políček, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 × 3). K předem vyplněným obrázkům je třeba doplnit další obrázky tak, aby platilo, že v každém řádku, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců jsou použity vždy všechny obrázky, ovšem každý jen jednou. Pořadí obrázků není důležité. Obrázky se nesmějí opakovat v žádném sloupci, řadě ani malém čtverci.

 

Obtížnost Sudoku není dána počtem předem vyplněných políček, ale jejich vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Není až tak důležité, kolik času bude dítě potřebovat k doplnění chybějících obrázků, jde o hru, pochopení jejích pravidel a ochotu „úkol“ dořešit.