Program na podporu aktivit sociálního podnikání v moravskoslezském kraji na rok 2021 - modernizace nízkotlaké kotelny

Zrealizovaný projekt:

  • Modernizace nízkotlaké kotelny.

V roce 2021 se společnost T-WOOD s.r.o. rozhodla modernizovat nízkotlakou kotelnu dle požadavků EU – EKODESIGN 2015/1189. V rámci projektu zakoupila akumulační nádrže a pyrolýzní kotle ROJEK.

Modernizace kotelny byla spolufinancována z projektu Moravskoslezského kraje a to konkrétně v rámci „Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021“.

Odkaz na program.