Dřevěné brikety

Brikety jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, lisovány pod vysokým tlakem, neobsahují žádné lepidla, přísady ani chemické látky. Vynikají vysokou výhřevností a můžete je použít ve všech typech topidel na pevná paliva.

Jejich výhodou je snadná manipulovatelnost, nízké nároky na skladovací prostory, malé množství popele a ekologická šetrnost vůči životnímu prostředí.

Několik příkladů pro srovnání výhřevnosti 10 kg dřevěných briket s ostatními druhy tepelné energie:

  • 7,7 kg černého uhlí
  • 14,8 kg hnědého uhlí
  • 15,4 kg dřeva
  • 14,7 kg štěpky
  • 5,6 m3 zemního plynu
  • 3,8 kg LTO
  • 42,7 kWh elektřiny – akumulace
  • 40,5 kWh elektřiny – přímotop