Soutěže s T-WOOD s.r.o. na facebooku

Soutěže na FB T-WOOD.cz – jejich pravidla a výherci

Co zde najdete:

1. Seznam výherců

2. Stručná pravidla soutěží T-WOOD.cz

1. Seznam výherců:

  • soutěž o čtyřhranné pískoviště s dřevěným krytem – vítěz: Kvetoslava Drazovska.

2. Pravidla soutěží T-WOOD.cz

Pořadatel soutěží:

Pořadatelem soutěží je firma T-WOOD s.r.o. se sídlem společnosti Frenštátská 716,739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ČR, IČO: 27847799, zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 31506. Dále jen „T-WOOD.cz“ nebo „pořadatel“.

Kdo se může soutěže zúčastnit a jak soutěžit?

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet na Facebooku, je starší 15 let a má doručovací adresu v České republice nebo Slovenské republice. Soutěžící se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou a jedním účtem na Facebooku. V rámci jedné soutěže má nárok na jednu výhru. Podezřelé nebo nepravé účty mohou být diskvalifikovány, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické anebo nevhodné výrazy. Ze soutěže budou také vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží. Všechny příspěvky, které budou obsahovat nevhodné výrazy (vulgární, urážlivé, neetické apod.), případně nevhodné přílohy (fotografie, grafiku apod.), budou pořadatelem soutěží odstraněny. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zapojit se do soutěže lze například přidáním komentáře pod soutěžní příspěvek, označením soutěžního příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“), případně nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesné pokyny budou uvedeny v každém soutěžním příspěvku zvlášť. Účastníci soutěže se vstupem do ní zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tato pravidla splňují. Výhry v soutěži a jejich počet budou uvedeny v příslušném soutěžním příspěvku.

Výběr a vyhlášení výherce, předání výhry:

Do soutěže a následně výběru výherce budou zařazeny pouze příspěvky, obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku nebo správné řešení úkolu, která budou uvedeny v příslušném soutěžním příspěvku. Výherce bude vybrán způsobem uvedeným v příslušném soutěžním příspěvku. Výherce vyhlásíme nejpozději do 7 dní od uvedeného data konce soutěže, jeho jméno oznámíme v tomto dokumentu a v komentáři u příslušného soutěžního příspěvku. Informace o výhře bude výherci pořadatelem soutěže zaslána prostřednictvím komentáře pod uživatelským komentářem na Facebooku a soukromou zprávou. Výherce bude vyzván k zaslání kontaktních údajů (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy). Pokud pořadatel tyto kontaktní údaje od výherce neobdrží do 7 dní od vyzvání k jejich zaslání, výhra propadá pořadateli. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní zprávy nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Výhra bude odeslána pořadatelem nejpozději do 7 dní od obdržení kontaktních údajů od výherce. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů:

Účastník soutěže vkládá své příspěvky (např. fotografie, dotazy, komentáře) na stránky facebooku, případně poskytuje své osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresu) pořadateli soutěže dobrovolně a uděluje mu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pořadatel soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli soutěže, nikoli Facebooku.

V případě zapojení se do soutěže účastník automaticky souhlasí s tím, že v případě výhry zde zveřejníme odkaz na jeho facebookový profil.